U bent hier:
FAQ > wat is bemiddeling
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faq - wat is dat: bemiddeling? (ook wel mediatie genoemd)

Bemiddeling of mediatie is een manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen, waarbij een neutrale derde (=de bemiddelaar of mediator) de partijen helpt om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.

De bemiddelaar zal, in tegenstelling tot bvb. een rechter, zélf géén beslissing opleggen.

De bemiddelaar helpt de partijen om de situatie te analyseren.

De mediator helpt mee met de partijen om oplossingen uit te werken.

De bemiddelaar zal als voornametaak hebben om de communicatie tussen de partijen te structureren en te bevorderen.

De bemiddelaar zal oog hebben voor de lange-termijnrelatie en de gevolgen van een mogelijke oplossing op lange termijn.

De mediator zal streven naar een “win-win”-situatie (een situatie waarbij beide partijen voordeel hebben)

Als er een akkoord tot stand komt, zal de bemiddelaar dit op papier zetten

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group