U bent hier:
FAQ > voorstel bemiddelen
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faq - Hoe maak ik een voorstel over aan de tegenpartij om te gaan bemiddelen?

Er zijn twee manieren om een minnelijk voorstel tot bemiddeling over te maken:

a.) Je contacteert zélf je tegenpartij en doet een voorstel tot bemiddeling. Je komt dan samen overeen wie zal bemiddelen, en contacteert samen de bemiddelaar.

Je kan dit voorstel schriftelijk doen, telefonisch of mondeling.

b.) Je contacteert de bemiddelaar, die je verzoek zal overmaken aan de tegenpartij en verder de organisatie verzorgt -je kunt dit schriftelijk doen, per fax, of zelfs online (zie vraagformulier)-.
Het is ook mogelijk om eerst eens zélf bij de bemiddelaar te gaan. De bemiddelaar zal er dan over waken géén éénzijdige meningen of adviezen te geven, teneinde zijn neutraliteit niet in het gedrang te brengen.

Ook de rechtbank kan je verwijzen naar een bemiddelaar. (gerechtelijke bemiddeling)

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group