U bent hier:
FAQ > hoeveel kost bemiddeling
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faq - Hoeveel gaat mij dat kosten, bemiddelen?

De kostprijs van een bemiddeling is één van de grote troeven in vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting zoals rechtbank of arbitrage.

Je betaalt immers in beginsel samen de bemiddelaar, terwijl dat bij een beroep op de rechtbank elk één advocaat is.

Het basisereloon van de bemiddelaar bedraagt 180,00 euro per uur. (prijs 2019)
Indien niets anders wordt overeengekomen betaal je dus elk 90,00 euro per uur.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak, de ervaring en expertise van de bemiddelaar het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zélf wanneer je stopt met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast het ereloon zijn er dikwijls administratieve onkosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding, e.d.m.
Deze onkosten worden per eenheid aangerekend, aan kostprijs, zonder winstmarge.

Een belangrijk voordeel van een advocaat-bemiddelaar, is dat er géén extra BTW verschuldigd is op prestaties door een advocaat geleverd.

In ieder geval wordt voorafgaandelijk een schriftelijke overeenkomst gemaakt omtrent de kostprijs van de bemiddeling. (=bemiddelingsprotocol)

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group