U bent hier:
FAQ > Duur bemiddeling
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faq - Hoe lang duurt een bemiddeling?

Een bemiddeling duurt totdat één van de partijen er een eind aan maakt of totdat er een oplossing voor het conflict is bekomen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Indien blijkt dat het geschil niet in één sessie kan beslecht worden, kunnen meerdere sessies nodig zijn. Het kan ook gebeuren dat verdere informatie nodig is die niet direct aanwezig is, of dat een bepaald voorstel even met het thuisfront of de achterban moet worden besproken.

De partijen spreken dan samen met de bemiddelaar af wanneer de volgende samenkomst zal plaatsvinden.

Afhankelijk van de aard van het geschil, het aantal partijen, de intensiteit van het geschil en de complexiteit zal dit tussen 1 uur en 15 uur (of uitzonderlijk zelfs meer) in beslag nemen.

Wat er ook van zij, iedere partij kan op elk ogenblik beslissen om de bemiddeling te beëindigen. Deze beslissing mag geen enkel nadeel betekenen voor de partij die de bemiddeling beëindigt.

Je hebt je conflict dus steeds in eigen handen.

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group