U bent hier:
Faq > Akkoord bij bemiddeling
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Faq - Als er nu een akkoord komt in een bemiddeling, hoe gaat dit dan verder in zijn werk?

Bij vrijwillige bemiddeling

Als er een akkoord wordt bereikt, is het doorgaans de bemiddelaar die dit op papier zet, en door beiden laat ondertekenen. Beide partijen ontvangen uiteraard een getekend exemplaar van hun akkoord.

Heb je beroep gedaan op een erkende bemiddelaar, dan kan deze op verzoek van één van de partijen het akkoord laten homologeren door de rechtbank, zodat het uitvoerbare kracht verkrijgt, mocht één van de partijen later het akkoord schenden.

Het risico van een schending is echter veel lager dan bij een gerechtelijke tussenkomst, aangezien het akkoord alleen maar tot stand kan komen indien beide partijen daarmee instemmen op dat ogenblik.

Eén van de taken van de bemiddelaar bestaat erin vooraf het akkoord te toetsen op de haalbaarheid op langere termijn. Op die manier wordt het risico van een toekomstige niet-naleving geminimaliseerd.

Bij gerechtelijke bemiddeling

s er in het kader van een gerechtelijke bemiddeling een akkoord bereikt, dan zal de (erkende) bemiddelaar de rechtbank hiervan inlichten. (zie ook het verloop van een bemiddeling)

 

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group