U bent hier:
FAQ > Waarom een advocaat bemiddelaar kiezen?
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faq - Waarom een advocaat-bemiddelaar kiezen?

* Een advocaat-bemiddelaar is gebonden door strikte deontologische regels
* Bij een advocaat is de geheimhouding en vertrouwelijkheid gegarandeerd
* Op prestaties door een advocaat-bemiddelaar is géén BTW verschuldigd
* Een advocaat-bemiddelaar is een expert in conflictmanagment, en kan nog beter dan anderen de alternatieven inschatten (vb. de slaagkansen van een vordering voor de rechtbank)
* een advocaat-bemiddelaar heeft een doorgedreven opleiding achter de rug, reeds een ruime beroepservaring genoten, en heeft de verplichting zich continu bij te scholen, zodat een up-to-date kennis en grote mate van expertise voorhanden is
* een advocaat-bemiddelaar moet op vandaag minimum 30 jaar oud zijn, minimaal 5 jaar universitaire studies hebben doorlopen, 3 jaar stage hebben gelopen en doorgaans meer dan 5 jaar aanvullende beroepservaring hebben genoten.

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group