U bent hier:
Informatie > kostprijs
 
 
 
 
 
 

Kostprijs

Factoren die de kostprijs bepalen:

•  Ereloon van de bemiddelaar (basisereloon in 2019: 180,00 €/uur)

- De inzet van het geschil

* tot 12.500,00 € : normaal tarief
* tussen 12.500,01 € en 50.000,00 € : +100%
* tussen 50.000,01 € en 125.000,00 €: +150%
* tussen 125.000,01 € en 250.000,00 €: +200%
* boven 250.000,01 €: +300%


- De complexiteit van het geschil en het aantal betrokken partijen

(indien méér dan 2 partijen: +50% per extra geschilpartij)

- De ervaring en de opleiding van de bemiddelaar

* tot 10 jaar beroepservaring: normaal tarief
* tussen 10 en 20 jaar beroepservaring: +50 %
* meer dan 20 jaar beroepservaring: +100%


•  Administratiekosten

- Verplaatsingskosten
- Gebruik van (neutrale) lokalen
- Brieven, kopies, redactief materiaal, ...

•  Kosten van derden (experts, adviesverleners, ...)

 

Principiële verdeling van de kosten (50/50)

In beginsel staat elke geschilpartij in voor de helft van de kosten (indien 2 partijen). Zijn er drie of meer partijen, dan staat iedere partij in voor haar deel (elk een derde; elk een vierde, enz..)

Je kan altijd onderling overeenkomen om een andere verdeelsleutel te gebruiken, mits iedereen daarmee akkoord is.

 

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group