U bent hier:
Links > Bronnen
 
 
 
 
 

Bronnen (aanbevolen literatuur)

Wil je meer weten over bemiddeling ?

Hieronder alvast een aantal interessante boeken (de vele bijdragen in diverse (juridische) tijdschriften hebben we achterwege gelaten) :

ALLEMEERSCH, Benoît; GAYSE, Barbara; SCHOLTEN, Peter; TAELMAN, Piet; VAN ORSHOVEN, Paul, De nieuwe Wet op de bemiddeling , Die Keure, Brugge, 2005

BEER, Jennifer and STIEF, Eileen, The Mediator's Handbook , 3 rd edition, New Society Publishers, Gabriola Island, Canada,1997

BRENNINKMEIJER, A.F.M., BONENKAMP, H.J. , VAN BRUGGEN J., WALTERS P., Handboek Mediation , SDU Uitgevers, Leiden, 2005

DEUTSCH, Morton, en COLEMAN, Peter, The Handbook of Conflict Resolution, theory and Practice, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 2000

FISHER, R., & URY, W., Getting to yes , Boston , Houghton Mifflin, 1981

FOLBERG, Jay; MILNE, Ann L.; SALEM, Peter (ed.), Divorce and Family Mediation,

Models, Techniques, and Applications , The Guilford Press, New York , 2004

GOOVAERTS, Leo, Alternatieve geschiloplossing , Bemiddelaars en onderhandelaars aan tafel , Auxis, Brussel, 2000

MAYER, Bernard, The dynamics of conflict resolution, a practitioner's guide , Josey-Bass, San Francisco , USA , 2000

MOORE, Christopher W., The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict , 3rd edition, Josey Bass, San Francisco, USA, 2003

RENDERS, Mia, Scheidingsbemiddeling, een theoretisch en praktisch model , Uitgeverij Scoop, 1999

URY, William, Getting past no , Bantarn Books, New York , 1993

 

 
 
 
Arvid M.J.A. DE SMET
Hollekenstraat 4
9960 Assenede
België
advocaat-bemiddelaar
email: vragen@advocaat-bemiddelaar.be
tel: +32 (0)9 344 45 46
fax:+32 (0)9 344 36 66
De informatie op deze website is louter indicatief en informatief. Zij maakt geen bindend aanbod uit. Deze informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de auteur niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, of om het even welke wijze openbaar gemaakt. Er zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor onvolledige informatie. Om specifiek (juridisch) advies en tussenkomst van een bemiddelaar te bekomen, dient er een voorafgaandelijke schriftelijke en ondertekende overeenkomst te worden opgemaakt
Ontwerp & realisatie door Intracto Internet Group